top of page
  • Tvrtka Heating - Cooling d.o.o. osnovana je za djelatnost prodaje i ugradnje profesionalnih i kućnih klimatizacijskih uređaja. Sa svojim zaposlenicima, serviserima klimatizacijskih uređaja isključivo smo specijalizirani za ugradnju i servisiranje klimatizacijske opreme prateći najnovije svjetske trendove kako u uređajima, tako i osposobljenosti i doškolovavanju kadrova. Korisnicima naših usluga nudimo inividualan pristup i cjelokupno rješenje od dobave odgovarajuće klimatizacijske opreme sa naglaskom na zadovoljenje individualnih potreba krajnjih korisnika preko kvalitetne ugradnje do kontinurane brige za ugrađenu opremu. Naš cilj je da kao Vaš partner u klimatizaciji zadovoljimo Vaše potrebe te zadržimo povjerenje koje ste nam ukazali.

bottom of page